visa úc 188a
Lượt xem: 1460 Thời gian đọc: 15 phút

Visa 188A
Người xin visa 188A được tạm trú, thành lập/ mua doanh nghiệp ở Úc. Điều kiện hạn mức đầu tư của visa này thấp nhất.
visa 188B úc
Lượt xem: 802 Thời gian đọc: 11 phút

Visa 188B
Visa 188B diện tạm trú yêu cầu đương đơn đầu tư vào trái phiếu của tiểu bang/ lãnh thổ ở Úc và duy trì đầu tư tại đây.
visa 188c úc nhà đầu tư lớn
Lượt xem: 931 Thời gian đọc: 13 phút

Visa 188C
Để tạm trú với visa 188C, đương đơn cần đầu tư ít nhất 5,000,000AUD vào các quỹ đầu tư theo quy định của Chính phủ Úc.
188E - Entrepreneur stream
Lượt xem: 935 Thời gian đọc: 7 phút

Visa 188E
Doanh nhân xin visa 188E phải thực hiện ý tưởng thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ, hoặc phát triển doanh nghiệp tại Úc.
visa định cư úc 888
Lượt xem: 904 Thời gian đọc: 9 phút

Visa 888
Visa 888 là visa mà doanh nhân/ nhà đầu tư đang giữ visa 188 cần xin để thành thường trú nhân, có cơ hội nhập tịch Úc.