visa úc 188a
Lượt xem: 3346 Thời gian đọc: 15 phút

Visa 188A
Người xin visa 188A được tạm trú, thành lập/ mua doanh nghiệp Úc. Điều kiện hạn mức đầu tư của visa này thấp nhất.
visa 188B úc
Lượt xem: 2203 Thời gian đọc: 11 phút

Visa 188B
Visa 188B diện tạm trú yêu cầu doanh nhân đầu tư ít nhất 2,500,000AUD vào các danh mục do Chính phủ Úc quy định.
visa 188c úc nhà đầu tư lớn
Lượt xem: 2099 Thời gian đọc: 13 phút

Visa 188C
Để tạm trú với visa 188C, đương đơn cần đầu tư ít nhất 5,000,000AUD vào các quỹ đầu tư theo quy định của Chính phủ Úc.
188E - Entrepreneur stream
Lượt xem: 2020 Thời gian đọc: 7 phút

Visa 188E
Doanh nhân xin visa 188E phải thực hiện ý tưởng thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ, hoặc phát triển doanh nghiệp tại Úc.
visa định cư úc 888
Lượt xem: 2032 Thời gian đọc: 9 phút

Visa 888
Visa 888 là visa mà doanh nhân/ nhà đầu tư đang giữ visa 188 cần xin để thành thường trú nhân, có cơ hội nhập tịch Úc.